Proteomik för läkemedelsutveckling

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FF031

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Om kursen

Kursen behandlar hur proteomiska analyser används vid läkemedelsutveckling, både vid design och identifiering av läkemedelskandidater samt för utvärdering av läkemedlets effekt. Kursen går huvudsakligen igenom masspektrometri som verktyg för proteomiska studier. Du kommer i detalj få planera, och få praktisk erfarenhet av, hur en proteomisk studie genomförs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin