Introduktionskurs i medicinsk forskning

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 3FV392

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 25 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 25 %, Distans, Svenska

Om kursen

Denna kurs riktar sig till studenter inom medicin och farmaci som är extra intresserade av forskning. Kursen ger en praktisk introduktion till forskning inom både prekliniska och kliniska ämnen. Du får prova på att genomföra ett mindre forskningsprojekt, skriva en vetenskaplig rapport, söka vetenskaplig litteratur och lära sig om forskningsetik, metodik och vetenskaplig presentation. Varje student får en handledare och möjlighet till handledning. Syftet är att du tidigt under utbildningen ska få möjlighet komma i kontakt med pågående forskning vid fakulteten.

Distanskursens upplägg: Undervisning schemaläggs i regel under dagtid ca två timmar per pass och ca 1-2 gånger varje eller varannan vecka. Föreläsningar och seminarier sker via Zoom. Eget arbete med vetenskaplig rapport ingår. Obligatoriska träffar på campus innefattar kursintroduktion, en uppföljning i mitten av kursen, statistiklabb, preklinisk labb och examination. Det ges också möjlighet till två frivilliga handledarträffar på campus. Undervisning kvällstid kan förekomma. Vissa moment kan komma att ges på engelska.

För att läsa kursen krävs dator med internetanslutning samt webbkamera och headset.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin