Examensarbete för magisterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3OG092

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen är en fristående uppsatskurs, avsedd för dig som önskar avlägga magisterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap. Kursen omfattar

  • genomförande och rapportering av ett självständigt projektarbete, som ska presenteras muntligt och med en skriftlig rapport
  • inlämnande av en seminariesammanfattning
  • att skriva en etikansökan.

När du antagits till kursen behöver du anmäla vem som är praktisk handledare, samt skriva en projektplan på 1/2-1 A4 där du beskriver vad du kommer att göra.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin