Smärta hos barn och ungdomar

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3PE044

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen behandlar smärtfysiologi, olika typer av smärta och smärta vid olika tillstånd, barns och ungdomars upplevelser av smärta och sätt att uttrycka smärta i olika åldrar, smärtanalys och smärtbedömning, farmakologisk behandling, icke-farmakologisk behandling och omvårdnad, dokumentation, etiska aspekter.

Distanskursens upplägg: Kursen är helt nätbaserad och har inga fysiska träffar, men ett nätbaserat seminarium. Skriftliga inlägg görs i diskussionsforum i en lärplattform. Skriftliga inlämningsuppgifter skickas in via lärplattformen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin