Att samarbeta kring kriser i Sverige och USA: Problemlösning via digitala teknologier

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5EN101

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 25 %, Distans, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Engelska

Om kursen

Denna transatlantiska digitala kurs tränar dig i att genomföra problemlösande grupparbeten om de sätt som svenska och amerikanska samhällen begripliggör kriser, både historiskt och idag. I fokus för kursen står ett längre samarbete mellan studenter från Uppsala universitet och Augustana College, vilket huvudsakligen äger rum genom digitala verktyg och virtuella möten.

Kursen utgör en sällsynt möjlighet att samarbeta med studenter över Atlanten med hjälp av digital teknik. Kursen jämför de olika sätt som USA och Sverige har mött utmaningar relaterade till exempelvis politik och demokrati, ekonomi och arbetskraft, diplomati och utrikespolitik, hållbarhet och klimatförändringar, folkhälsa och pandemihantering. Varje termin kommer kursen att omfatta ett urval av dessa teman. Genom forskning inom områden som nordamerikastudier, skandinavistik, språk och retorik, statsvetenskap och historia, skapas tvärvetenskaplig förståelse av kriser samtidigt som studenten tränas i samarbetsmetoder för att hantera dessa.

Distanskursens upplägg: Kursen bygger på schemalagda digitala seminarier, grupparbeten och självstudier. Undervisning och examination genomförs i den webbaserade lärmiljön och via virtuella möten med studenter från Uppsala universitet och Augustana College. Undervisningen sker i huvudsak genom studieanvisningar, övningsuppgifter och virtuella diskussioner. Tillgång till dator med internetuppkoppling, samt webbkamera och headset krävs för att följa kursen. Att läsa en kurs på distans innebär att du själv i hög grad bestämmer när du studerar, men notera att kursen kräver lika stor arbetsinsats som en vanlig campuskurs.

Läs om de amerikanska studenternas upplevelse av den första kursomgången.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin