Migrationens och diasporans litteraturer och kulturer

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5EN502

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

I en tid när den allmänna debatten domineras av frågor om migration vill vi med denna kurs att du föreställer dig den engelskspråkiga litteraturen som formad av människoströmmar och vägar mellan länder, snarare än av nationer och gränser. Kursen lyfter fram några av litteratur- och kulturforskningens viktigaste debatter om hur den engelskspråkiga litteraturen har påverkats av migration, diasporiska flöden, tvångsförflyttningar, statslöshet och idéer om transkulturering och kulturell hybriditet världen över, från Black Atlantic-kulturer till nutida transnationell och mångkulturell fiktion. Du får också utforska kolonialismens, avkoloniseringens och globaliseringens inverkan på mänsklig rörlighet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin