Riskhumaniora

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5EN505

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen fokuserar på hur risker, faror och begrepp om säkerhet har behandlats i litteraturen. Den placerar litterär text från olika platser och perioder i relation till sådana tvärvetenskapliga begrepp såsom risk, resiliens, sårbarhet och fara, men också överlevnad och vård. Den undersöker också om litteraturen erbjuder alternativa sätt att föreställa sig världen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin