Ras och etnicitet i USA

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5EN744

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen behandlar hur ras och etnicitet har påverkat det amerikanska samhället i historiska och samtida perspektiv. Fokus ligger på relationerna mellan olika minoritetsgrupper och majoritetsbefolkningen i USA. Kursen tar upp frågor såsom slaveriet och dess långsiktiga konsekvenser, immigration och etniska minoriteter, politiska aspekter av ras och etnicitet och vad det innebär att vara amerikan.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin