Aktuella frågor i amerikansk politik

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5EN753

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen behandlar aktuella problem i nutida amerikansk politik. I fokus står ett antal teman som politisk polarisering, demografi, klass, religion, valdeltagande, valkampanjer, och utrikespolitik. Teman kan variera från termin till termin.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin