Aktuell forskning i nordamerikastudier

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5EN755

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger en orientering om och inblick i aktuell forskning inom det internationella och tvärvetenskapliga forskningsfältet nordamerikastudier (American Studies). Genom att fokusera på utvalda teman, som kan variera från termin till termin, studeras hur olika teorier, metoder och empiri används för att förstå USA:s historia, samhälle och kultur.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin