Kunskapsteori

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5FT051

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Vad är egentligen kunskap? Hur kan vi alls veta någonting om världen? Vad finns det för olika slags kunskap? Vad har kunskap för värde? Kursen ger en översikt över centrala filosofiska frågor om kunskap. I kursens seminariedel behandlas historiska texter kring dessa teman.

Kursen eller delar av kursen kan komma att ges på engelska.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin