Genus, natur och vetenskap

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5GN034

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Med tanke på det inflytande naturvetenskap och olika berättelser om "naturen" har i samhället är det nödvändigt dels att undersöka hur föreställningar om natur och vetenskaplig kunskap produceras, dels att kritiskt granska det som produceras i den vetenskapliga kunskapsprocessen. Kursens huvudfokus är att undersöka hur makt fungerar och opererar i olika konstruktioner av "vetenskap" och "natur".

Kursen tar sin utgångspunkt i att vetenskap och natur inte är givna ting eller begrepp, utan föremål för sociala processer och kulturella normer. Det är därför nödvändigt att undersöka hur sociala och kulturella värden påverkar vetenskapliga traditioner, hur vetenskaplig kunskap produceras, och konsekvenserna av det som produceras genom olika vetenskapliga metoder och teorier.

Med hjälp av tvärvetenskapliga genusstudier och feministiska teorier och angreppssätt introducerar kursen dig till en rad historiska och samtida debatter om hur natur och vetenskaplig kunskap konstrueras och konsekvenserna av detta. Du uppmuntras sedan att granska, problematisera och tillämpa dessa perspektiv i förhållande till varandra såväl som på olika samtida frågor.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin