Kulturegendomsrätt

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5KV738

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger en översikt av den svenska rättsordningen och en fördjupning i de särskilda regler som gäller för fast och lös kulturegendom, till exempel fornfynd, historiska byggnader, antikviteter och arkivalier. Såväl offentliga som civilrättsliga och internationella regler tas upp.

Uppläggning för distanskurs: Kursen använder en digital lärplattform för undervisning och kommunikation. Plattformen innehåller all information rörande kursen och används för genomförande av kursens obligatoriska aktiviteter. Undervisningen sker i huvudsak genom studieanvisningar, övningsuppgifter och diskussioner. En förutsättning för att kunna följa den internetbaserade kursen är tillgång till dator samt internetuppkoppling. Undervisning och examination genomförs helt via den webbaserade lärplattformen. Inga träffar på campus ingår.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin