Interiörer och möbler

15 hp

Kurs, Grundnivå, 5KV764

Våren 2024 Våren 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

I kursen studerar du europeiska interiörer och möbler med tonvikt på svenska och nordiska förhållanden under tiden 1500-2000. Du lär dig förstå inredningars och möblers kronologiska utveckling ur olika vetenskapliga perspektiv. Dessutom behandlas ett antal metoder för bevarande och visualisering inom området.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin