Musikvetenskapliga textstudier

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5MU077

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Om kursen

Kursen omfattar studium av texter som haft stor betydelse inom musikvetenskapen. Dessa texter växlar mellan olika kurstillfällen och kan vara tagna från olika deldiscipliner, såsom musikhistoria, musikteori, musiketnologi eller estetik.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin