Interaktivt berättande

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5SD059

Våren 2024 Våren 2024, Visby, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Visby, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen har en tvärvetenskaplig bas och bygger främst på idéer från områden inom etnologi, litteraturvetenskap och speldesign. Den ger grundläggande kunskaper om interaktivt berättande i teori och praktik. Ett centralt inslag i kursen är betydelsen av ett eget skapande i praktiken.

Kursen behandlar berättandets roll och funktion ur ett kulturellt perspektiv. Den ger en introduktion till narratologi och andra litteraturteoretiska modeller och metoder. Vidare utreds nyckelbegreppen interaktivitet och agency liksom det interaktiva berättandets särdrag, dess svårigheter och möjligheter. Kursen omfattar därtill en fördjupning i metoder för skapandet av interaktivt berättande gällande exempelvis narrativa strukturer (linjära och förgrenande), dramatiserad karaktärsdesign, mekanismer för interaktiv dialog, datorgenererande intriger och visuellt berättande (grundläggande filmteori).

Kursen är inställd vårterminen 2024 och ersätts av kursen Introduktion till interaktivt berättande, kurskod 5SD080.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin