Tillämpad speldesignforskning

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5SD310

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 50 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Om kursen

I den här kursen arbetar du under ledning av en handledare för att identifiera ett relevant speldesign för ett projekt. Det specifika innehållet i projektet kan variera mycket studenterna emellan, men undersökningsmetoden har alltid en stark "hands-on"-komponent, som passar en labbkurs. Detta innebär att teori tillämpas på praxis i någon form, att konceptuell kunskap undersöks genom "att göra". Erfarenhetsinlärning underlättas ytterligare genom designexperiment, utforskning av olika lösningar och testning av resultat.

Litteraturlista saknas.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin