Arabiska: fördjupad breddningskurs

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5AB902

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5AB902
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Semitiska språk A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 22 juli 2013
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen är en fristående kurs inom huvudområdet Semitiska språk.

Behörighetskrav

Arabiska: breddningskurs i semitiskt tillvalsspråk.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

Avseende delkursen Arabisk grammatik och text:

Genomföra en komparativ specialstudie av arabiskans språkstruktur mot bakgrunden av andra semitiska språk, samt

Det som anges i målbeskrivningen för delkursen Arabisk grammatik och text inom Arabiska B.

Avseende delkursen Muntlig och skriftlig färdighet i arabiska:

Det som anges i målbeskrivningen för delkursen Muntlig och skriftlig färdighet i arabiska inom Arabiska B.

Avseende delkursen Arabisk litteratur:

Det som anges i målbeskrivningen för delkursen Arabisk litteratur inom Arabiska B.

Innehåll

Arabisk grammatik och text, 5 hp

Muntlig och skriftlig färdighet i arabiska, 5 hp

Arabisk litteratur, 5 hp

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början. För att erhålla betyget VG krävs VG på minst två av de ingående delkurserna.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin