Arabiska: fördjupad breddningskurs

15 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5AB902

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Delmoment 1 Arabiska B1

I tillägg till nedanstående ingår också kompendium/handouts i samband med undervisning. Du bör också ha ett lämpligt engelskt-arabiskt lexikon.

  • Schulz, Eckehard; Krahl, Günther; Reuschel, Wolfgang, Standard Arabic: an elementary - intermediate course, Rev. English ed. /b by Eckehard Schulz ; editorial consultants James Dickins ..., Cambridge, Cambridge University Press, 2000Obligatorisk (Betoning på kap 12 och framåt (men hela ska behärskas!))
  • A dictionary of modern written Arabic (Arabic-English), 4th ed. considerably enl. and amended by the author, New York, Spoken Language Services, 1994Obligatorisk
  • Badawi, El-Said M.; Carter, Michael G.; Gully, Adrian, Modern written Arabic: a comprehensive grammar, London, Routledge, 2004 (Referenslitteratur - det är lämpligt att använda minst en referensgrammatik, men du har möjlighet att välja vilken själv.)
  • Haywood, John Alfred; Nahmad, Hayim Musa, New Arabic grammar of the written language, 2. ed., London, Lund Humphries, 1993 (Referenslitteratur - det är lämpligt att använda minst en referensgrammatik, men du har möjlighet att välja vilken själv. Denna är ett bra alternativ för dig som behöver komma ikapp i kursen, men inte så bra som fördjupad referensbok om du är mer lingvistiskt orienterad.)
  • Ryding, Karin C., A reference grammar of modern standard Arabic, Cambridge, UK ;a New York, Cambridge University Press, 2005 (Referenslitteratur - det är lämpligt att använda minst en referensgrammatik, men du har möjlighet att välja vilken själv.)
  • Wightwick, Jane; Gaafar, Mahmoud, Mastering Arabic 1, 2. ed., Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2007Obligatorisk

Delmoment 2 Arabiska B2

Se litteraturlista för Arabisk grammatik och text. I tillägg till detta kommer texter som förmedlas i samband med undervisning.

Delmoment 3 Arabisk litteratur

samt kompendiematerial som tillhandahålls av läraren till kopieringspris.

Delmoment 4 Mellanöstern, Nordafrika, Central- och Sydasien

samt ett kurskompendium, säljs i samband med undervisningen.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin