Astrofysik I

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA204

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA204
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G2F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 16 december 2013
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

30 hp matematik och 40 hp fysik.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för dagens astronomiska världsbild och modern astronomisk forskning
  • förklara mekanismen bakom vissa observationella astronomiska fenomen
  • utföra astrofysikaliska beräkningar av grundläggande karaktär

Innehåll

Vårt och andra planetsystem. Stjärnornas ljusstyrkor, färger, avstånd och massor. Spektralklassifikation. HR-diagrammet. Solen. Stjärnornas energiproduktion. Stjärnornas utveckling. Stjärnornas slutstadier. Interstellära mediet. Vintergatan. Galaxer. Big Bang och det tidiga universum.

Undervisning

Föreläsningar och lektioner.

Examination

Skriftlig tentamen efter kursens slut, motsvarande 4 hp. Godkända inlämningsuppgifter, motsvarande 1 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin