Beräkningsvetenskap KF

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1TD399

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

En av böckerna:

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin