Att presentera och popularisera vetenskap

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5NS149

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Litteratur

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin