Kvalitativa metoder inom samhällsvetenskap

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 2SC099

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Liitteratur meddelas av kursansvarig lärare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin