Bioinformatisk strukturbiologi

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1MB202

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Campbell, Neil A.; Reece, Jane B., Campbell biology, 9. ed., global ed., Boston, Pearson, 2011Obligatorisk

Kompendier och utdelat material

Huvudgruppen saknar information.

Datorövningar

Strukturanalys. Sekvensdatabaser. Strukturdatabaser. Homologimodellering. Strukturförutsägelse.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin