Tjänstelogik i marknadsföring, masterkurs

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 2FE853

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Relevant research articles, cases and other literature suggested by and/or provided through the course faculty, Department of Business StudiesObligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin