Tjänstelogik i marknadsföring, masterkurs

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2FE853

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2FE853
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Företagsekonomi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Företagsekonomiska institutionens styrelse, 18 april 2012
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp. Minst 60 hp i ämnet Företagsekonomi. All undervisning sker på Engelska varför mycket goda språkkunskaper i engelska är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin