Tjänstelogik i marknadsföring, masterkurs

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 2FE853

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Relevant research articles, cases and other literature suggested by and/or provided through the course faculty, Department of Business StudiesObligatorisk
  • Lusch, Robert F.; Vargo, Stephen L., Service-dominant logic: premises, perspectives, possibilities, Cambridge, Cambridge University Press, 2014Obligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin