Det konstvetenskapliga fältet

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5KV008

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Antologi om pågående forskning om det kyrkliga kulturarvet, Arcus sacri nr 1, kommer hösten 2012 (texter av Johannesson, Liepe, Karlsmo och Widmark).

Ytterligare 200 sidor som specificeras senare.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin