Statskunskap B

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2SK059

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Demokratins problem/ Problems of Democracy

Artiklar tillkommer

Politisk teori/ Political Theory

  • Kymlicka, Will, Contemporary political philosophy: an introduction., 2. ed., Oxford, Oxford University PressObligatorisk (Eller: Kymlicka , Will : Modern politisk filosofi : en introduktion Nora : Nya Doxa, 1995 - 331 s. ISBN: 91–88248-68–2)
  • Okin, Susan Moller, Is multiculturalism bad for women?, Princeton, N.J., Princeton University Press, cop. 1999Obligatorisk (Eller: Okin, S. M. 2002. Mångkulturalism. Stockholm: Daidalos.)
  • Singer, Peter, One world: the ethics of globalization, New Haven, Conn. ; a London, Yale University Press, 2004Obligatorisk (Eller: Singer, P. 2003. En värld. Globaliseringens etik. Stockholm: Thales.)

Articles will be added

Svensk politik och förvaltning/ Swedish Politics and Public Administration

Arbetsmaterial och artiklar tillkommer.

Internationell politik/ Studing World Politics in the 21st Century

Articles will be added. To be downloaded or available at Student Office

Metod/ Methods

Artiklar och arbetsmaterial tillkommer.

Uppsats/Thesis

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin