Finsk-ugriska språk D2

30 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5FU001

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Grunderna i ett annat finsk-ugriskt språk, 15 hp

Se litteraturlistan för delkurs 1 i respektive språk.

Delkurs 2. Fördjupning i huvudspråket, 15 hp

Specialkurser:

Specialkurs 1. Språkvetenskaplig metod, 5 hp

Dessutom ska den studerande läsa ett av följande verk:

  • Karlsson, Fred, Yleinen kielitiede, Uudistettu laitos, 2. pain., Helsinki, Yliopistopaino, 2004
  • Karlsson, Fred, Üldkeeleteadus. Tõlkinud ja kohandanud Renate Pajusalu, Jüri Valge ja Ilona Tragel., Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2002
  • Kálmán, László; Trón, Viktor, Bevezetés a nyelvtudományba. Második, bővített kiadás, Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2007
  • Toivonen, Ida; Nelson, Diane Carlita, Saami linguistics, Amsterdam, John Benjamins Pub., c2007

Specialkursen Estnisk färdighetsträning, 5 hp

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen

Specialkursen Estnisk ordkunskap, 5 hp

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen.

Specialkursen Översättningsteori och praktiska övningar med estnisk inriktning, 5 hp

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen.

Specialkursen Estniskans varieteter, 5 hp

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen.

Specialkursen Skriftlig färdighetsträning

Specialkursen Estnisk språkhistoria, 5 hp

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen.

Specialkursen Språkpolitik och språkvård

Specialkursen Finsk färdighetsträning

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen.

Specialkursen Översättning till och från finska

Artiklar och översättningsövningar enligt lärarens anvisningar

Specialkursen Finsk litteratur

Specialkursen Finskans varieteter

Referenslitteratur

  • Lappalainen, Hanna, Sisiolingvistinen katsaus suomalaisnuorten nykypuhekieleen ja sen tutkimukseen., Ingår i: Virittäjä 2001, s. 74–101
  • Leino, Antti; Hyvönen, Saara; Salemnkivi, Marko, Mitä murteita Suomessa onkaan?: Murresanaston levikin kvantitatiivista analyysia., Ingår i: Virittäjä 2006, s. 26–45

Artiklar i samråd med läraren

Specialkursen Tvåspråkighet i finsk-svensk kontext

Övrig litteratur enligt överenskommelse

Referenslitteratur

Specialkursen Finsk språkhistoria

Referenslitteratur

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin