Organisk kemi

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1KB400

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Bruice, P Y: Essential Organic Chemistry, Prentice Hall 2005. ISBN-10:0131984837

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin