Förvaltningsrättslig översiktskurs

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2HR112

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Bohlin, Alf, Kommunalrättens grunder., senaste, Norstedts juridikObligatorisk
  • Bohlin, Alf, Offentlighetsprincipen, senaste, Norstedts juridikObligatorisk
  • LagbokObligatorisk
  • Material från institutionen, Instuderingsfrågor m m
  • Strömberg, Håkan; Lundell, Bengt, Allmän förvaltningsrätt, Liber, v37 2011 (25 upplagan (tillgänglig från v.37), 276 sidor ISBN 978–91-47–09594-0 Böckerna i förvaltningsrätt är alternativa.)
  • Strömberg, Håkan; Lundell, Bengt, Speciell förvaltningsrätt, 18., omarb. och aktualiserade uppl., Malmö, Liber, 2011

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin