Examensarbete i socialt arbete

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2SC125

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Litteratur till uppsatsarbetet väljs i samråd med kursansvarig lärare/handledare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin