Statskunskap B

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2SK059

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Demokratins problem

Artiklar tillkommer

Gender, Power and Institutions

Kursen ges höstterminen 2014

Artiklar tillkommer.

Europeiska unionens politiska system

Kursen ges höstterminen 2014

Artiklar tillkommer

Maktens organisering

Kursen ges höstterminen 2014

Artiklar och kompendium tillkommer

Utvecklingsteori och det koloniala arvet

Kursen ges höstterminen 2014

Artiklar tillkommer

Internationell politik

Artiklar tillkommer

Metod

  • Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Malmö, Liber, 2011Obligatorisk (Kapitel 1–5 och 15–23 Boken finns också på engelska: "Social Research Methods" Oxford University Press)

Artiklar och arbetsmaterial tillkommer.

Jämförande politik

Kursen ges vårterminen 2014

Artiklar och klassiker tillkommer

Politisk teori

Kursen ges vårterminen 2014

  • Kymlicka, Will, Contemporary political philosophy: an introduction, 2. ed., Oxford, Oxford University Press, 2002 [dvs. 2001]Obligatorisk (Eller: Kymlicka , Will, "Modern politisk filosofi : en introduktion" Nora : Nya Doxa, 1995 - 331 s. ISBN: 91–88248-68–2)
  • Okin, Susan Moller, Is multiculturalism bad for women?, Princeton, N.J., Princeton University Press, cop. 1999Obligatorisk (Eller: Okin, S. M., 2002, "Mångkulturalism" Stockholm: Daidalos.)
  • Singer, Peter, One world: the ethics of globalization, New Haven, Conn. ; a London, Yale University Press, 2004Obligatorisk (Eller: Singer, P., 2003, "En värld. Globaliseringens etik" Stockholm: Thales.)

Artiklar tillkommer

Svensk politik

Kursen ges vårterminen 2014

Artiklar och arbetsmaterial tillkommer

Environmental Politics and Its Challenges

Kursen ges vårterminen 2014

Artiklar tillkommer

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin