Organisation I. Individen och gruppen i organisationen

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2FE947

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Därtill kommer ett antal vetenskapliga artiklar (2-3) samt annat referensmaterial (300 s.).

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin