Kontinuummekanik inom geofysik

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1GE048

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Kompendium., Institutionen för geovetenskaper (Kompendium delas ut under kursen.)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin