Examensarbete i sjuksköterskeprogrammet

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 3SJ550

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Kurslitteratur

Tillkommer: vetenskapliga artiklar, avhandlingar samt för den valda metoden relevant litteratur.

Resurslitteratur

Huvudgruppen saknar information.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin