Självständigt arbete i molekylär bioteknik

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1MB332

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Originalartiklar och annat vid kurstillfället utvalt material

Originalartiklar och annat vid kurstillfället utvalt material

  • Tonnquist, Bo, Projektledning, 6., [omarb. och utök.] uppl., Stockholm, Sanoma utbildning, 2016

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin