Kinesisk litteraturhistoria (avancerad nivå)

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5KN001

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Ytterligare material som sammanställs och distribueras av läraren tillkommer och säljs vid institutionen eller finns tillgängligt via länkar/bibliotekets databaser/Studentportalen. Obligatoriska.

Litteratur för PM-skrivande väljs i samråd med läraren.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin