Statskunskap B

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2SK059

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Demokratins problem

Artiklar tillkommer

Gender, Power and Institutions

Kursen ges höstterminen 2017

Artiklar tillkommer.

Europeiska unionens politiska system

Kursen ges höstterminen 2017

Artiklar tillkommer

Maktens organisering

Kursen ges höstterminen 2017

Artiklar och kompendium tillkommer

Utvecklingsteori och det koloniala arvet

Kursen ges höstterminen 2017

Artiklar tillkommer

Internationell politik

Artiklar tillkommer

Metod

Artiklar och arbetsmaterial tillkommer.

Jämförande politik

Kursen ges vårterminen 2018

Disclaimer: the course will be given according to the proposed outline given that there will be enough teachers available to teach in the course.

Artiklar och klassiker tillkommer

Politisk teori

Kursen ges vårterminen 2018

Artiklar tillkommer

Svensk politik

Kursen ges vårterminen 2018

Artiklar och arbetsmaterial tillkommer

Environmental Politics and Its Challenges

Kursen ges vårterminen 2018

Litteraturen består av ett större antal vetenskapliga artiklar

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin