Praxisnära språkforskning

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5NS214

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Kurslitteratur

Dessutom läses översiktligt ett nummer av Journal of Applied linguistics and Professional Practice (finns i universitetsbibliotekets elektroniska tidskriftsdatabas.)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin