Miljörätt

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2JS905

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Vårterminen 2017

Miljöbalken (SFS 1998:808). Den finns på Internet, t.ex. genom notisum.se eller sök på "Miljöbalk".

Material och anvisningar till seminarierna läggs ut på studentportalen.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin