Organisation I. Individen och gruppen i organisationen

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2FE947

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Under kursen använder vi följende kursbok:

Kaufmann, G. & Kaufmann, A. (2016). Psykologi i organisation och ledning. Lund: Studentlitteratur. (obligatorisk)

Därtill kommer ett antal vetenskapliga artiklar och andra texter.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin