Sensorisk analysteknik och produktutveckling

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2HK035

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Obligatorisk litteratur

Referenslitteratur

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin