Förvaltningsrättslig översiktskurs

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2HR112

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • LagbokObligatorisk (Senaste upplaga)
  • Material från institutionen, Instuderingsfrågor m m
  • Bohlin, Alf, Offentlighetsprincipen, Norstedts JuridikObligatorisk (Senaste upplaga gäller)
  • Björkman, Ulla; Lundin, Olle, Kommunen och lagen: en introduktion, IustusObligatorisk (Senaste upplaga gäller)
  • Strömberg, Håkan; Lundell, Bengt, Allmän förvaltningsrätt, LiberObligatorisk (Senaste upplaga gäller)
  • Strömberg, Håkan; Lundell, Bengt, Speciell förvaltningsrätt, LiberObligatorisk (Senaste upplaga gäller)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin