Sensorisk analysteknik och produktutveckling

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2HK035

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Obligatorisk litteratur

Andra aktuella vetenskapliga artiklar och rapporter kan tillkomma.

Referenslitteratur

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin