Introduktion till hållbar destinationsutveckling

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1TG420

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Richards, Greg.; Hall, Derek R., Tourism and sustainable community development, London, Routledge, 2000
  • Mundt, Jörn W. Mundt, Tourism and Sustainable Development: Reconsidering a Concept of Vague Policies, Erich Schmidt Verlag, 2011

Both textbooks are available online at the Uppsala University library

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin