Praxisnära språkforskning

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5NS214

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Litteratur

Tillkommer: En avhandling med praxisnära perspektiv samt ca 3-4 aktuella forskningsartiklar som väljs i samråd med examinator.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin