Analytisk spektroskopi

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1KB160

Huvudgrupp 1

  • Skoog, Douglas A.; Holler, F. James; Crouch, Stanley R., Principles of instrumental analysis, 6., [rev. and updated] ed., Belmont, CA, Thomson Brooks/Cole, cop. 2007Obligatorisk (Använd alltid senast utgivna upplaga)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin