Databaser 1

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2IS222

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Padron-McCarthy, Thomas; Risch, Tore, Databasteknik, Andra upplagan, Lund, Studentlitteratur, [2018]
  • Karlsson, Ola, Svenska skrivregler, Fjärde upplagan, Stockholm, Liber, 2017

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin